1 / 1
Některé částice z kosmického záření dokáží vyřadit či poškodit i naši elektroniku / Salvatore Buonocore
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.