1 / 4
Občasná chůze na boso, nebo chůze na boso na měkkém povrchu, dětem neškodí. Ba naopak. / Pinterest
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.