1 / 4
Každý školák by měl mít pro psaní úkolů vhodné místo, což podlaha není / Internet
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.