Pacienti nejčastěji udávají zčervenání oka, světloplachost, dále bolest očí nebo zhoršené vidění / Depositphotos
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.