1 / 4
Osoba trpící depersonalizaci má pocit, jakoby vše pozorovala mimo své tělo / Pexels
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.