1 / 3
Bušení srdce je nejčastějším příznakem syndromu preexcitace komor / Pexels
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.