1 / 3
Společné pro všechny typy leukémie je jedno. V postižených buňkách dochází k mutacím DNA – změnám dědičné informace buňky v některých genech / Shutterstock
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.