Na počátku bouřky dochází k náhlému velkému vzestupu koncentrace pylových alergenů v ovzduší / Shutterstock
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.