1 / 4
Často bolesti způsobuje pobyt v plaveckých bazénech, tzv. plavecké ucho / Shutterstock
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.