1 / 3
Hodinky značky Poběda patřily k několika málo značkám, které byly v Československu na trhu / Archiv
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.