1 / 3
Na pojmenování sedmi vrásek na čele používal Gerolamo Cardano sedm vesmírných těles  / Shutterstock
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.