1 / 2
Při své tvorbě využívá Markéta Martíšková určitý druh "zbytků" z výroby nebo dokonce suroviny, které by mohly být považovány za odpad. / Archiv M. Martíškové
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.