1 / 3
Plody vyrůstají jednou či dvakrát do roka, mají velikost mezi 5 až 9 cm a barva jejich dužiny může být bílá, fialová, černá nebo červená / Pixabay
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.