1 / 3
Jakmile rostlina povyroste, připevněte k ní tyč, po které se bude moct pnout / Internet
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.