1 / 3
Okurkové padlí obvykle napadá rostlinu tehdy, pokud má málo zálivky / Depositphotos
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.