1 / 3
Nejprve pomocí nopové či jiné podobné fólie rozdělte květináč na dvě zóny - v jedné budou květiny růst z jílu, v druhé budou plavat na hladině / Pinterest
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.