1 / 3
Benzín s olejem se vždy míchá před nalitím do stroje v kanystru určeném pro palivo / Internet
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.