Zajistěte v zamrzlém jezírku otvory. Jsou důležité pro přístup vzduchu a slouží i k odventilování jedovatých plynů z vody. / Internet
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.