1 / 3
Zbytky jídel či masa může do kompostu přilákat potkany, krysy a další havěť / Internet
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.