1 / 3
V tuzemsku na keři můžeme nejčastěji pozorovat otakárky, babočky, okáče či žluťásky / Shutterstock
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.