1 / 3
Nejrozšířenější je klasická středová tyč umístěná uprostřed v ose střechy slunečníku / Shutterstock
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.