1 / 3
Larvy se líhnou z vajíček a až se nasytí, zakuklí se pod zem a zrodí se dospělí brouci / Shutterstock
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.