Plastové hrábě jsou výhodné pro úklid větších ploch. Osvědčily se všude tam, kde by mohlo při použití kovového nářadí dojít k poškrábání povrchu. / Shutterstock
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.