1 / 2
Nechte děti už odmala pomáhat na zahradě a učte je soběstačnosti.  / internet
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.