1 / 3
Dříve se desky osazovaly klasickými součástkami a pájely se běžnou páječkou / Pixabay
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.