Gumu provlékejte s rozestupy podle tloušťky věcí, které budete chtít do pouzdra zasouvat / Internet
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.