1 / 3
Stačí trocha vody a z nevzhledné suché koule se rozvine zelená rostlina / Internet
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.