1 / 2
Před jízdou je potřeba skla vašeho auta řádně očistit, jinak riskujete problémy / Internet
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.