1 / 3
Cestou k oltáři je dobré dělat hluk, třeba pomocí plechovek přivázaných za auto nebo klaksony. Odežene to prý zlé duchy. / Shutterstock
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.