1 / 2
Na výrobu svíček můžete použít i menší dýně /  http://www.homedit.com/
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.