1 / 2
Pro zajímavost můžete některé baňky nechat čiré a rozmístit je mezi ty barevné / Internet
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.