1 / 2
I vodu z bazénu pomocí kalového čerpadla vypustíte daleko snadněji. / Internet
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.