Když je vzor hotový, nechte tiskařskou reservu zaschnout. Teprve pak vám může odborník látku obarvit barvou Indigo. / Reprofoto ČT
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.