1 / 2
Silikagel je vysoušecí látka, která se používá například také při skladování bot. / https://www.petinfoclub.com/
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.