Některé oblečky jsou sice milé, ale pro psa nepraktické, třeba proto, že mu dráždí uši. / Pinterest
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.