1 / 3
Pes se chladí z velké části dýcháním. Studený vzduch mu udělá dobře. / Pinterest
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.