1 / 2
Přístupu světla nejlépe zabráníme skladováním koření v plechovkách. / http://www.livspace.com/
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.