1 / 2
Proti benzenu z čistidel, laků a rozpouštědel účinkuje zelenec. / www.data6.superhry.cz
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.