1 / 1
I když dnes se už prodávají ledničky a mrazničky poloautomatické, které nemusíme odmrazovat, je stejně dobré časem je důkladně odmrazit / Shutterstock
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.