Čím menší rozdíly budou mezi odstíny barev, tím lépe se vám budou vzájemně spojovat. / http://www.hgtv.com/
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.