1 / 2
Každý by měl mít komín pořádně vyčištěný, než začne topit! / www.pozary.cz
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.