1 / 5
Nejprve důkladně umyjte rámy, odtokové žlábky, panty a vše ostatní kromě skel / Internet
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.