1 / 3
Pokud se neshodnete na jedné barvě v rámci malování, můžete v ní zvolit nábytek / Depositphotos
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.