1 / 2
Ovzduší, ve kterém pobýváme, by mělo obsahovat minimálně 1 250 záporných iontů na centimetr krychlový / Depositphotos
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.