1 / 2
I taková drobnost jako je přehoz na stůl může ve vzhledu místnosti vytvořit značný rozdíl / Internet
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.