1 / 4
Po velkém úklidu vyneste veškerý odpad z domu a neodkládejte to na později / Internet
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.