1 / 2
Přidejte dětem do pokojíčku extra postel, aby u vás mohli přespat jejich kamarádi. / internet
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.