1 / 2
Vytáhněte pouze tolik nádobí, kolik skutečně používáte. Ostatní ukliďte do police. / internet
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.