1 / 2
Pokud nemáte bezpečnostní dveře, zloděj si s nimi lehce poradí! / internet
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.