1 / 5
V rozhovoru s moderátorem René Kekelym byl Jaroslav Svěcený velmi otevřený / Face To Face
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.